Hektel töös olevad objektid:

  • Kaabli 9 tootmishoone – Kaabli 9 , Tallinn